Aanvraagformulier om lid te worden bij KC Gooi- en Eemland

leeg formulier printen

Kynologenclub Gooi- en Eemland
Aanmeldingsformulier voor het Lidmaatschap

Contactgegevens

* Zijn verplichte velden. Svp minimaal 1 tel.nr. invullen.

Werkzaamheden

voor de club vrijwilligerswerk te verrichten.

Betaling

Contributie: € 20,00 per kalenderjaar plus € 5,00 entreegeld is totaal € 25,00 of na 1 juli inclusief het daarop volgend jaar € 30,00 plus € 5,00 entreegeld is totaal € 35,00. Je dient deze lidmaatschapbetaling van 25 of 35 euro over te maken op rekening NL36 INGB 0000 487767 ten name van K.C. Gooi- en Eemland te Huizen o.v.v. “nieuw lid”.
Je krijgt hiervoor GEEN acceptgiro.

Opzegging LIdmaatschap

Het lidmaatschap moet voor 1 december, voorafgaand aan het nieuwe jaar, schriftelijk worden opgezegd aan de ledenadministratie: ledenadministratie@kc-gooieneemland.nl

Verklaring
  • 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van de ouder/wettelijke vertegenwoordiger te hebben. • de betaling van € 25,00 binnen 14 dagen over te maken.
  • WA-verzekerd te zijn voor mijn hond(en). 
  • K.C. Gooi- en Eemland nimmer aansprakelijk te stellen voor schade welke aan hem/haar is/wordt toegebracht door honden van andere eigenaren. 
  • dat mijn hond(en) de bij de leeftijd passende inentingen heeft/hebben gehad en dat ik als bewijs hiervoor het inentingsboekje op de eerste cursusles zal tonen.
  • akkoord te gaan met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (Pdf document)
Aldus ingevuld:

(Voorbeeld datum 12-05-2008)

Pdf documenten zijn te openen met Acrobat Reader, deze is gratis te downloaden. Klik op:

Aanwijzing voor Verzenden !!!!!!

Let op dat je alle verplichte velden invult!

Nadat je op onderstaande verzendknop hebt geklikt verschijnt er een bevestigingsbericht op je scherm dat de aanvraag goed is verzonden en tevens wordt een overzicht van de ingevulde gegevens naar je eigen opgegeven email adres gestuurd, zodat je het formulier daarom niet hoeft te printen.

Indien het bevestigingsbericht NIET verschijnt en je deze email NIET ontvangt, dan doe je iets fout en moet je het formulier nogmaals volledig invullen en verzenden!!!!!!!.