A cursus

Deze cursus is voor honden vanaf 6 maanden en sluit aan bij de puppy cursus. Maar ook oudere honden zonder puppy cursus kunnen meedoen.
De cursus bestaat uit 16 praktijk lessen,  ondersteund door een lesboekje met oefeningen en tips en een theorieboek over gedrag en verzorging. Het  lesboekje vind je onderaan de pagina onder de kop Informatie > Cursus Boekjes.
Als extra: 1 theorieavond over gedrag en 1 theorieavond over verzorging.
Beide avonden worden gegeven in de kantine van de K.C. Gooi- en Eemland te Hilversum.
In de 15e les is er een theoretische toets, die je samen met de cursisten van je groep doet.
De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets in de laatste les, ook met je eigen groep.
De inhoud van de cursus is gericht op het opvoeden en trainen van je hond. Praktische dingen die je in de dagelijkse omgang met je hond nodig hebt zoals eten geven, uit de auto halen, dierenartstraining en vachtverzorging komen in de cursus voor.
Je leert je hond beter kennen en krijgt inzicht in zijn gedrag.
Omgang baas hond en het gedrag van de hond ten opzichte van andere honden is een belangrijk onderdeel van de cursus. In een groep honden van diverse rassen, kleuren en maten leer jij je hond zich sociaal te gedragen. Heel leuk en praktisch als jij je hond overal mee naar toe kunt nemen en lekker los kan laten lopen!
Onze leermethode is positief, op een leuke manier iets aanleren geeft het beste resultaat. Je hebt tijdens de lessen lekkere beloningen nodig en niet te vergeten een leuk speeltje!
Thuis moet je aan de slag met de oefeningen die je op de les krijgt aangeboden.

De kosten van de cursus bedragen € 60,00,  die je bij inschrijving dient over te maken op rekening NL36INGB0000487767 ten name van K.C. Gooi- en Eemland te Huizen . Onder het Lesschema kan je voor het komend seizoen vinden op welke dagen en tijden de lessen voor de A cursus gegeven worden.

 De A cursus wordt twee keer per jaar in onze club te Hilversum gegeven
en Seizoen blok 1 begint rond eind januari en Seizoen blok 2 rond eind augustus.

Sluitingsdata aanmelding: rond mid december voor Seizoen 1 en rond mid juli voor Seizoen 2, de preciese datum wordt tzt bekend gemaakt.

Aanmelden voor een A cursus doe je door via het menu item "Inschrijfformulieren" op de link aanmelden voor cursus te klikken en het juiste formulier vervolgens online in te vullen en te verzenden.