Verkeerszekere Hond (VZH)

Bij de training Verkeerszekere Hond (VZH) leert de hond zich o.a. sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. Het programma bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte.

Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen, uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke situaties. Denk hierbij aan het op commando gaan zitten of liggen bij een stoeprand of het confronteren van de hond met voetgangers, fietsers en/of andere dieren, waarbij het de bedoeling is dat de hond zich rustig en sociaal blijft gedragen.

Op het veld wordt er o.a. zelfstandig een stevig volgprogramma uitgevoerd met daarbij tempo-wisselingen en het innemen van posities (zit/af) tijdens het volgen. Tijdens het examen zal 1 combinatie het volgprogramma zowel vast als los van de lijn lopen, terwijl een andere hond in diezelfde tijd een (langdurende) blijf-oefening doet.

Wat als zeer belangrijk wordt aangemerkt, is dat de hond gedurende de uitvoering van alle oefeningen plezier heeft!

Wil je deze training volgen, dan is een B-diploma of een vergelijkbaar certificaat een vereiste (neem bij twijfel contact op). In principe kunnen alle honden (ras/rasloos) aan deze cursus deelnemen, waarbij men wel rekening dient te houden dat er gedurende het examen een onbevangenheidsproef wordt gehouden. Dit houdt in dat een hond niet met angst op mensen en/of (verkeers)situaties mag reageren.

De training VZH wordt met een landelijk examen afgesloten. Hiertoe zal een erkende keurmeester van de Commissie Werkhonden het examen afnemen. Het in het bezit hebben van een werkboekje/rashondenlogboek is dan een vereiste.

De cursus wordt ook bij minimale inschrijving gegeven, echter voor het kunnen aanvragen van een examen dienen er 6 combinaties deel te nemen.

Voor vragen kan men contact opnemen met Sacha Hermans, sachermans@kpnmail.nl of tel.: 06-52430160

Eind januari 2018 wordt er een nieuwe cursus gestart die tot circa halverwege juni doorloopt. De kosten van de cursus bedragen € 60,- en is exclusief examenkosten. Aanmelden voor een cursus doe je door via het menu item "Inschrijfformulieren" 

Zie ook voor meer informatie over de training VZH:

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/verkeerszekere-hondbegeleidingshond/